Ο Διεθνής Οργανισμός για την Προστασία των Ζώων μάς βοηθάει να “επέμβουμε” στην Πλάκα!
December 10, 2013
Thank you Operation Omonia supporters!
December 10, 2013
Ο Διεθνής Οργανισμός για την Προστασία των Ζώων μάς βοηθάει να “επέμβουμε” στην Πλάκα!
December 10, 2013
Thank you Operation Omonia supporters!
December 10, 2013

Thank you Operation Omonia supporters!

Omonia update - photo 1To us humans Omonia may seem like the embodiment of the socio-economic decline of recent years. For cats, however, with all its ramshackle deserted buildings, it is probably the ultimate destination! This is the only logical explanation for the huge feline population that somehow survives the horrible conditions in this area. Each time we visit, we either discover a new cat that hadn’t been seen before or come across a new colony on a street we’d never noticed before!

Persevering Ninelivers that we are, with our sights set on the neutering of every cat in Omonia, we have so far managed to spay 26 females and 12 males, giving priority to cats from the sickest colonies. At one particularly large colony (roughly 40 cats) all the kittens suffered from rhinotracheitis (upper respiratory infection), and sadly many of them didn’t make it even after several weeks’ therapy at the vet’s. We are therefore focusing on spaying all the females before the next litters arrive. We are confident that we will succeed, because we have now found more volunteers in the area who can transport cats at night (the only time for this job and a particularly difficult one at that). Omonia update - photo 2

We would like to express our infinite gratitude for the enormous response to our plea for financial aid for the Omonia cats! On behalf of all of us at Nine Lives and on behalf of each and every Omonia cat, THANK YOU for your continuing support!