Η ισχύς εν τη ενώσει
June 13, 2014
Εκκληση βοήθειας για τις γάτες της Oμόνοιας
June 13, 2014
Η ισχύς εν τη ενώσει
June 13, 2014
Εκκληση βοήθειας για τις γάτες της Oμόνοιας
June 13, 2014

Plea to save Omonia cats in need

Omonia shop catsYou all know about our enormous project to neuter cats in the seedy Omonia area and our efforts to offer them better living conditions. At two of the more dreadful places, where cats live in horrible conditions of darkness, damp and filth, surrounded by busy roads on all sides, we have so far neutered 33 cats, found permanent homes for the friendlier ones and relocated 8 to better places. However, 12 cats have already died or disappeared without trace, and others (including kittens) are in great danger due to construction work in the buildings where they live. We ask for your help to relocate them to safer places. If you have a protected garden/yard or live in an animal friendly neighbourhoods without major traffic and are willing to help give these cats a chance of life, please contact us.