Ένα αδειο, βρώμικο πηγάδι.

Η απίστευτη ιστορία της Ζεφύρας, που βρέθηκε μέσα από ένα πηγάδι στην αγκαλιά της οικογένειάς της.