Η Σοφιάνα Ψιάχου, η φωτογράφος του γατο-ημερολογίου για το 2018, κρατώντας ένα από τα γατο-μοντέλα της.

Η Σοφιάνα Ψιάχου, η φωτογράφος του γατο-ημερολογίου για το 2018, κρατώντας ένα από τα γατο-μοντέλα της.