Ένα μικρό ασπρόμαυρο γατάκι μέσα στην τσέπη του μπουφάν ενός ανθρώπου.

Οι Εφτάψυχες επανατοποθέτησαν μια ολόκληρη γατοαποικία από ένα παλιό κτίσμα που επρόκειτο να κτιστεί.