Το δωμάτιο για το γατάκι μας είναι έτοιμο

Οι καινούργια οικογένεια για το γατάκι μας έχει ετοιμάσει το δωμάτιο του