Η Μαρίνα Νικολακοπούλου αγκαλιά με έναν πρώην αδέσποτο γάτο

Η Μαρίνα Νικολακοπούλου είναι Γραμματέας του Δ.Σ. των Εφτάψυχων/Nine Lives Greece, του μη κερδοσκοπικού οργανισμού που φροντίζει τις αδέσποτες γάτες της Αθήνας