Η Κάρολ Μακ Μπεθ κρατώντας μία από τις αδέσποτες γάτες που φροντίζει

Η Κάρολ Μακ Μπεθ είναι Αντι-Πρόεδρος του Δ.Σ. των Εφτάψυχων/Nine Lives Greece, του μη κερδοσκοπικού οργανισμού που φροντίζει τις αδέσποτες γάτες της Αθήνας