Ένας πορτοκαλί γάτος κουλουριασμένος στο κρεβατάκι του μάς κλείνει το μάτι.

Ο Κύριος Καρότος, ένας πορτοκαλί γάτος που ήταν σε φιλοξενία, εξηερώθηκε από τον φροντιστή του.