Μία εθελόντρια, χαμογελώντας ικανοποιητικά, γονατίζει δίπλα στην έξυπνη γάτα της αποικίας που τελικά κατάφερε να πιάσει για κτηνιατρική θεραπεία.

Μία εθελόντρια, χαμογελώντας ικανοποιητικά, γονατίζει δίπλα στην έξυπνη γάτα της αποικίας που τελικά κατάφερε να πιάσει για κτηνιατρική θεραπεία.