Μερικές από τις 60 περίπου γάτες, που ζουν στο νεκροταφείο, την ώρα που τρώνε

Κάποιες από τις γάτες του νεκροταφείου της Δυτικής Αθήνας που στειρώθηκαν από τις Εφτάψυχες/Nine Lives με τη βοήθεια της GAR