Η φροντίδα των αδέσποτων εν μέσω πανδημίας περιλαμβάνει τη συνέχιση της παγίδευσης γατών που χρειάζονται στείρωση ή/και περίθαλψη.

Όπως και κάθε πλευρά της καθημερινότητας μας, έτσι και η φροντίδα των αδέσποτων έχει πληγεί από την πανδημία του Cov-id. Όπως και άλλες χώρες, έτσι και η Ελλάδα έχει κυρήξει παύση κυκλοφορίας. Παρότι αυτό δυσχεραίνει το έργο μας, η ομάδα των Εφτάυχων συνεχίζει να εργάζεται ώστε να συνεχιστεί η σίτιση, η στείρωση, η διάσωση και η περίθαλψη των αδέσποτων.