Μια λευκή γάτα για την οποία έμαθε ο συγγραφέας καθώς ταξίδευε στην Ελλάδα. Το κρεβάτι της έχει σχήμα αυτοκινήτου.

This deaf, white cat is one of the. Ο συγγραφέας, σε ένα από τα ταξίδια του, συνάντησε δυο γυναίκες που φροντίζουν αδέσποτες γάτες στον Πόρο.