Οι γάτες του εργοστασίου, παρέα.

Κάποιες από τις γάτες της αποικίας που έχουν πάρει μέρος στο πρόγραμμα ‘παγίδευση-στείρωση-επιστροφή’, εξασφαλίζοντας ότι θα ζήσουν μια χαρούμενη ζωή στην αποικία τους.