Μια συλλογή από δωρεές συγκεντρωμένες μπροστά από έναν τοίχο με αφίσες τον Εφτάψυχων.

Η ευγενική δωρεά από το προσωπικό του Hilton που συγκέντρωσε κούτες διαφόρων πραγμάτων για να στηρίξει την προσπάθειά μας.