Γατοπαγίδες και μεταφορείς τοποθετημένες μπροστά από γάτες που τρώνε σε μια προσπάθεια να πιαστούν.

Οι Εφτάψυχες επανατοποθέτησαν μια γατοαποικία που ζούσε σε ένα παλιό θέατρο της Αθήνας το οποίο πρόκειται να χτιστεί.