Φωτογραφία μιας οικοδομής.

Οι Εφτάψυχες έπρεπε να επανατοποθετήσουμε μια ολόκληρη γατοαποικία από ένα παλιό θέατρο μιας και επρόκειτο να χτιστεί.