Μία σοβαρά καμένη γάτα κάθεται φοβισμένη στην άκρη του κλουβιού

Αυτή η σοβαρά καμένη γάτα σώθηκε και είναι υπό θεραπεία σε κτηνίατρο. Χρειάζεται ένα μόνιμο σπίτι.